Thoughtfulness methode: dit wil je erover weten. 

Misschien ben je bekend met mindfulness, maar niet direct met de thoughtfulness methode. Hoewel ze allebei veel op elkaar lijken, is de thoughtfulness methode toch anders ingestoken. Reden genoeg voor ons om ons even helemaal in dit onderwerp te storten zodat we jou er alles over kunnen vertellen! Lees je mee? 

We zeiden het net al eventjes, maar de thoughtfulness methode is vrij nieuw en in de basis anders dan mindfulness. Als je het Engelse woord thoughtfulness vertaald naar het Nederlands dan komen de woorden bedachtzaamheid en meer attent zijn er het dichtste bij in de buurt. Wat neerkomt op het feit dat de thoughtfulness methode zich vooral richt op het vergroten van je bewustheid van jouw impact op anderen. Maar natuurlijk ook op de wereld om je heen. Mindfulness focust zich misschien meer op balans in jouw binnenwereld. Maar de thoughtfulness methode streeft meer naar verantwoorde beslissingen voor jou en de wereld om je heen. Waardoor de wereld waarin we leven een mooie plek wordt. Er wordt hierbij ook veel nadruk gelegd op het welzijn van mens en dier. En meer aandacht voor duurzaamheid. 

Klinkt dit jou misschien nog wat vaag in de oren? Laten we er dan snel eens dieper op in gaan. 

Mindfulness vs. thoughtfulness methode 

De woorden bewustzijn en aandacht zullen bij beide methodes erg vaak gebruikt worden. Maar mindfulness is vooral een manier of techniek om meer rust in jezelf te vinden. Bijvoorbeeld door regelmatig te mediteren, te bosbaden, yoga te doen of te journalen. Je doet aan mindfulness wanneer je bijvoorbeeld beslist om helemaal op te gaan in het schilderen van een schilderij. Je wil meer in het hier en nu kunnen leven en daarvoor gebruik je bepaalde tools. 

De thoughtfulness methode is meer een houding die je kunt aannemen in het nemen. Je streeft ernaar om altijd zo bedachtzaamheid mogelijk door het leven te gaan. Of je wil graag zo attent mogelijk zijn voor de mens en de natuur om je heen. De thoughtfulness methode is dus wat meer een dagelijkse manier van leven waarbij je let op je algemene houding. Door lief, zacht en zorgzaam te zijn kun je het leven van de mensen om je heen verbeteren. Waardoor jouw eigen leven ook meer waarde krijgt. 

Waar komt de thoughtfulness methode vandaan?

Het is moeilijk om te bepalen waar de thoughtfulness methode vandaan komt. Wat we wel zien is dat de filosofie al heel erg oud is. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de Bijbel of de Koran waarin duidelijk staat beschreven dat wie ‘goed doet, goed ontmoet’ en ‘dat je moet zorgen voor je broers en zussen’. Of ‘behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden’. Het komt daarnaast in nog veel meer culturen en religies terug. Waarbij de basis altijd hetzelfde is: zorg ervoor dat je een positieve impact hebt op de mensen om je heen en niet mensen kwetst of beschadigd. In woord én daad. 

De thoughtfulness methode komt daarnaast ins verschillende technieken en methoden terug. Denk bijvoorbeeld in mindfulness, maar ook bepaalde verantwoordelijkheidstrainingen voor in het werkveld en in een stukje ethisch leiderschap. Allemaal punten waar thoughtfulness methode in voor komt. 

In een aflevering van Ik Vertrek zien we Dominique en Maarten. Zij vertelt in het programma dat ze haar eigen thoughtfulness methode heeft ontwikkeld. Hierover zegt ze: ‘Mindfulness wil zeggen: je komt tot jezelf en tot rust. Met thoughtfulness leer je jezelf begrijpen.’ Wil je hier meer over weten? Dan kun je natuurlijk de aflevering terugkijken!Dominique zegt deze methode zelf ontwikkeld te hebben, maar dat is lastig te zeggen. Want is de thoughtfulness methode jezelf toe te eigenen? Of is het simpelweg een manier van leven die we in verschillende technieken, methodes en trainingen terug zien komen? 

Wat is de basis van thoughtfulness methode?

We zeiden het net al even kort, maar de thoughtfulness methode lijkt vooral te ontstaan vanuit een collectief verlangen. Namelijk het verlangen om bewust om te gaan met de wereld waarin we leven en zo de impact van de mens op de aarde zo klein mogelijk te houden. Daarnaast lijkt er ook een groot maatschappelijk concept in thoughtfulness methode te zitten. Namelijk dat we samen verantwoordelijk zijn voor meer bewustzijn en mededogen. Maar dat je dat niet van een ander kunt verwachten en enkel en alleen jezelf verantwoordelijk voor kunt houden. Met andere woorden: een betere wereld begint bij jezelf. 

Je kunt dus thoughtfulness door het leven gaan of een thoughtfulness persoon zijn. Wat inhoudt dat je streeft naar verantwoord en zorgzame beslissingen. Je bent attent, bedachtzaam en bewust van je impact op de wereld én jezelf. Ook vind je vaak welzijn en duurzaamheid belangrijk. 

Wat kun je dagelijks doen om meer thoughtfulness toe te passen? 

Misschien ben je na het lezen van wat een thoughtfulness persoon inhoudt zelf ook wel benieuwd wat je kunt doen om een beter mens te worden en meer thoughtfulness in het leven te staan. Dat kun je doen door bijvoorbeeld:

  1. Regelmatig te reflecteren op je handelen. Hierdoor kun je namelijk kijken of je keuzes of beslissingen in het belang stonden van het grotere collectief. Met andere woorden: kies je alleen voor jezelf of kies je ook voor ander.
  2. Maak bewuste keuzes. Zo kun je impact kleiner maken op de wereld als je meer duurzame keuzes maakt wat betreft eten, drinken en het kopen van producten. 
  3. Maak verbinding met mensen. Je wilt je impact op de wereld verbeteren en bewustere keuzes maken voor mensen om je heen. Dan is het ook belangrijk dat je buiten je eigen cirkel komt. Dus zoek verbinding met andere groepen in de samenleving door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te gaan doen of door tijd door te brengen met ouderen of daklozen. Hierdoor zal je je nog meer verbonden voelen met de mensen om je heen en is de keuze om het juiste te doen makkelijker gemaakt. 
  4. Ga niet voor 100%. Natuurlijk is het goed om te streven naar perfectie. Maar we zijn mensen en dat betekent dat je niet altijd 100% goed kunt handelen. Wees je ervan bewust dat je fouten gaat maken, dat je niet altijd even thoughtfulness door het leven gaat. Het belangrijkste is, is dat je let op je handelen zodat je altijd weer vanuit bewustzijn terug kunt keren naar meer thoughtfulness in het leven. 
Total
0
Shares
Ook interessant