Interventie: betekenis, uitleg en voorbeelden

Het woord interventie is zoiets waarvan iedereen wel ongeveer weet wat het betekent, maar toch niet 100% zeker is. Het woord kan namelijk betrekking hebben op zoveel gebieden, dat het wellicht wat onduidelijk is.

In deze blog zullen we wat dieper ingaan op de betekenis van het woord interventie. Om het begrip wat beter uit te diepen geven we eveneens een uitleg en een aantal voorbeelden.

Betekenis

Een interventie is een actie of ingreep die wordt ondernomen om een bepaalde situatie te veranderen of te verbeteren. Het wordt over het algemeen toegepast in verschillende contexten, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Het doel van een interventie is om positieve verandering teweeg te brengen en problemen aan te pakken.

Daarmee is het primaire doel om een specifiek probleem op te lossen of in ieder geval te verminderen. Zo’n probleem varieert tussen het bevorderen van gezond gedrag tot het implementeren van een bepaalde bedrijfsstrategie. Maar denk ook aan een interventie in de vorm van een letterlijke ingreep. Toen je stage liep en het gesprek met een klant vastliep, greep je begeleider in. Een interventie is in de basis gericht op het bereiken van meetbare resultaten en het creëren van positieve impact. Het richt zich daarmee op wat in een specifieke context als ‘goed’ of ‘beter’ wordt ervaring.

Uitleg

Nu je ongeveer begrijpt wat een interventie is, ben je wellicht benieuwd naar de manier waarop je het kan uitleggen. In plaats van het lange verhaal hierboven hebben we een uitleg van slechts twee zinnen omschreven. Lees:

‘Wat is een interventie’?’

‘Een interventie is een soort ingreep, die wordt gedaan om de situatie om te draaien naar iets positiefs. Soms gaat het om een letterlijke actie, maar je kan ook denken aan iets dat op papier staat’.

Hopelijk helpt deze uitleg jouzelf en anderen om het begrip wat beter onder de knie te krijgen. Met de voorbeelden die we in het volgende kopje zullen geven, leg je het begrip nog veel dieper uit. Dat komt omdat het dan voor mensen wat tastbaarder wordt. Weet je dat degene die je spreekt in de zorg werkt, neem dan het voorbeeld over interventies in de gezondheidszorg.

Voorbeelden

We continueren het deze blog met voorbeelden waarin het woord interventie nog veel duidelijk wordt. Je zou zelfs de situaties kunnen herkennen en het resultaat kunnen toepassen in je eigen werk.

#1 Gezondheidszorg

Een voorbeeld van een interventie in de gezondheidszorg is het implementeren van een stoppen-met-rokenprogramma. Je helpt mensen om mensen te helpen bij het overwinnen van een tabaksverslaving. Wellicht gaat het om een zwangere vrouw of ‘gewoon’ iemand die er vanaf wilt. Zo’n programma bestaat dan uit zoiets als counseling en gedragsverandering technieken. Het zal uiteindelijk bijdragen de rokers te laten stoppen met roken. Een interventie gaat in dit geval dus om het verbeteren van de gezondheid, zelfs als de wens uit de patiënt zelf komt.

#2 Onderwijs

In het onderwijs kunnen interventies worden toegepast om de leerprestaties van studenten te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het implementeren van remedial teaching (RT). Hierbij wordt individuele ondersteuning gegeven om leerlingen te helpen bij vakken of vaardigheden waar ze moeite mee hebben. Door middel van aangepaste instructie en begeleiding kunnen ze hun academische prestaties verbeteren. Dat houdt niet per definitie in dat elk kind de allerhoogste vorm van onderwijs kan genieten, maar wel zo goed presteert als hij zelf kan.

Maar, in zekere zin is het begeleiden van stagiaires ook een soort onderwijs. We gaven al eerder het voorbeeld dat bij deze doelgroep wat vaker voorkomt. Dus, het ingrijpen in situaties waarbij de stagiaire nog niet helemaal geschikt lijkt.

#3 Bedrijfsleven

Maar ook in zoiets als het bedrijfsleven vinden interventies plaats. Het draait dan niet alleen op het verbeteren van efficiëntie, maar ook het bevorderen van een positieve werkcultuur. Zo kan je denken aan inzetten op de mentale staat van je werknemers, waarbij een gezonde sfeer in het bedrijf van belang is. Een ander voorbeeld zijn interventies op het gebied van time-management. Dus, hoe ga je om met je tijd? Wat doe je in je pauzes? Hoe houd je leuk contact met klanten en collega’s?

Ook zullen interventies in het bedrijfsleven gaan over zaken die minder tastbaar zijn. Bijvoorbeeld de overheid kan ingrijpen in de vrije markt als de vraag en aanbod relatie in een totale disbalans raakt.

Een succesvolle interventie

Een grondige planning en voorbereiding zijn van cruciaal belang voor een succesvolle interventie. Dus, stel je doelen vast, werk met meetbare resultaten en een gedetailleerd actieplan. Vergeet overigens de betrokkenen niet. Interventies blijven in veel gevallen mensen werk en mensen verschillen zeker van elkaar. Nadat een interventie of interventies hebben plaatsgevonden, is het tijd voor de evaluatie. Zo erken je eventuele fouten en weet je wat de andere keer anders/ beter kan of juist moet blijven.

Ja, een interventie. Ze zijn er om je te helpen en om je verder te brengen. Waar het ‘belerende’ van het begrip misschien wat negatief klinkt, wijzen we je graag op het positieve aspect ervan. Het glas is immers halfvol!

Total
0
Shares
Ook interessant