Contact

Contactgegevens

Email: info@halfvol.nl
Telefoon: 0649947864

Het kan wel!

Het kan wel! Dat is al sinds 2014 het uitgangspunt van Halfvol. Halfvol is de samenwerking van Jelmer den Adel en Yosser Dekker. Én een stichting waarmee zij ook non-profit projecten uitvoeren.

Halfvol initieert creatieve en maatschappelijk betrokken projecten. En is verantwoordelijk voor het realiseren van grote projecten zoals de openingen van het prijswinnende Rozetgebouw, het nieuwe station Arnhem Centraal, Focus Filmtheater en De Canon van Nederland. Het team was het nauw betrokken bij de uitvoering van de Internationale beeldententoonstelling Sonsbeek’16. Daarnaast presenteert Halfvol campagnes voor onder andere Burgers’ Zoo, gemeente Arnhem, Museumkaart en provincie Gelderland. Zo is Halfvol actief en ervaren in het organiseren van opvallende, laagdrempelige culturele projecten op bijzondere locaties. Die niet alleen een breed publiek bereiken en betrekken, maar waarin ook sector overschrijdend wordt samengewerkt. In de projecten staat de verbeeldingskracht van kunst en ontwerp centraal, worden er maatschappelijke thema’s aangesneden en wordt er een ander en nieuw publiek betrokken bij kunst en cultuur. Met het initiëren van eerdere projecten als PopupKlup, de Bridge to Liberation Experience, Roof Garden Arnhem en Ruimtekoers Festival heeft Halfvol aangetoond dat de crossoverbenadering succes heeft en aanslaat.

Welkom bij reisbureau 't Grune Hert

Stichting Halfvol

Stichting Halfvol heeft de status van een culturele ANBI. Het geven van een gift aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door belastingvoordelen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Stichting Halfvol onderschrijft de Cultural Governance Code.

Doelstelling stichting

Het op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen van maatschappelijke thema’s bij een breed publiek door het ontwikkelen van concepten, het organiseren van evenementen, het aangaan van projecten en het verrichten van diverse activiteiten; de kernwoorden voor alle activiteiten die de stichting verricht zijn kunst, cultuur, crossovers, innovatie, ondernemerschap, het maken van concrete verbindingen en “concreet doen”.

Samenstelling stichting

Voorzitter: Guus van Kleef
Penningmeester: Raymond de Haas
Secretaris: Jacco Vogelaar

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegelden. De directie ontvangt een beloning getoetst aan de CAO Theater & Dans. Het personeel ontvangt een beloning getoetst aan de richtlijnen in de CAO Theater & Dans.

Gegevens

Postadres Stichting Halfvol:
Bovenbeekstraat 21, 6811 CV Arnhem